Autoan elkarrekin

ALDERDI LEGALAK

LEGE-OHARRA - COMPARTIR S.L.

Compartir SL sozietateak (COMPARTIR hemendik aurrera) jakinarazten du bere ataria www.compartir.org Interneteko web gune bat dela, eta erabiltzaileek, bertan, edukiak eta zerbitzuak aurki ditzaketela.

COMPARTIR sozietateak edozein unetan, eta aurretik abisurik eman behar izan gabe, bere aurkezpenean zein konfigurazioan, eta edukietan edo aurkeztutako zerbitzuetan aldaketak egiteko eskubidea du.

Atari honetarako lasterbidea, zein hirugarrenen orrialdeetan jarritako esteken bidez egindako zeharkako sarbidea, zein atarian dagoen informazioarekin egiten den erabileraren erantzule bakarra erabiltzailea bera izango da. Horrez gain, COMPARTIR sozietatea ez da izango atariko zerbitzuak gaizki ibiltzeak eragin ditzakeen kalteen erantzulea, arrazoia edozein dela ere, eta bere borondatez kanpokoa.

COMPARTIR sozietateak ohartarazten du atarian dagoen informazio guztiaren jabea ez denez, zenbait testu, grafiko, esteka edota zenbait artikuluen edukia egiazkoak ez izatea, edo eguneratuak ez egotea gerta daitekeela. Horregatik, COMPARTIR ezta COMPARTIR sozietateak esteken bidez bere orrialdeak sartzeko baimena eman dion edozein enpresa ere, ez da izango informazioan egon daitezkeen akatsen edo hutsuneen, eta ez du erantzukizunik hartuko jarritako informazioaren egiazkotasunaren inguruan, engainuzko edo zabarkeri larrien kasuetan salbu. Bestalde, atariko titularrak aldizka eguneratzeko eta zuzentzeko esfortzurik handienak egingo dituelako konpromisoa hartzen du.

Zeinu bereizleei edota COMPARTIR Internet domeinu eta eratorriei lotutako eskubideak COMPARTIR sozietateak berak ditu; hortaz, hirugarrenek baimenik gabe erabiltzen badituzte legez ezarritako erantzukizunak hartuko dituzte.

www.compartir.org atarian egiten den produktu, zerbitzu, prozesu, esteka, hipertestu edo bestelako informazioaren aipamenetan fabrikatzaile, hornitzaile eta abarren zeinu bereizleak edota domeinuak, izen komertziala edo izena erabiltzen direnean hirugarrenek badute horien titulartasuna, ez dute COMPARTIR sozietatearen babesa, laguntza edo gomendiorik zertan ekarriko.

ATARIAREN TITULARTASUNA

Copyright (c) COMPARTIR S.L.

C/. Gavatxons kalea 3 - 2

08221 Terrassa, Espainia

Ustiatzeko eskubide guztiak erreserbaturik daude.

www.compartir.org atariaren jabetza intelektualeko eskubideen titulartasuna COMPARTIR sozietateak du.

Enpresa horri dagokio ustiatzeko eskubideak, eta bereziki, kopiatzeko, banatzeko, jakinarazpen publikoa egiteko eta aldatzeko eskubideak esklusiboki erabiltzea, edozein dela modua ere.

Enpresa edota elkarteei bere edukiaren zati bat kopiatzeko eskubidea ematen zaie, betiere ondorengo baldintzak betetzen badituzte: 1) COMPARTIR sozietatearen xede eta interesekin bateragarria izatea, 2) Barruko informazioa eskuratzeko bakarrik kopiatzea, eta ez asmo komertzialarekin, ezta ere, norberarena ez den bestelako erabilerarako egitea, 3) Atari honetan dagoen ezein eduki ez aldatzea, eta 4) Atari honetako ezein elementu ez erabiltzea, kopiatzea edo banatzea testutik at, edota berarekin dauden gainerako edukirik gabe, 5) Aurretik, idatziz eta dokumentu fede-emailez jakinaraztea COMPARTIR sozietateari.

DATU PERTSONALAK

COMPARTIR sozietateak jakinarazten du erabiltzaileei atariko zerbitzu jakin batzuk erabiltzeko baimena emateko aurretik datu pertsonalak jaso behar dituela.

2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan ezarritakoaren arabera, pertsona fisikoak datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa (RGPD), COMPARTIR sozietateak datu pertsonalen fitxategi automatizatua sortuko du, eta bertan, atariko zerbitzu batzuetara sartzeko beharrezkoak diren datuak jasoko ditu.

COMPARTIR sozietateak ziurtatzen du dagozkion neurriak hartuko dituela datu horien isilpeko erabilera bermatzeko. Datuok bere jabeak kontsultatu edo aldatu ahal izango ditu web orrialdearen bidez, "Datuak aldatu" atalean. Datu horien arduradunekin ere harremanetan jar daiteke control@compartir.org postara mezu bat bidaliz

Erabiltzailea izango da beti berak emandako datuen egiazkotasunaren erantzule. COMPARTIR sozietatearen zerbitzuak beren Web orrialdean jartzeko hartu dituzten enpresa edo elkarteak ez dira erabiltzaileek sartutako datuen egiazkotasunaren erantzule inolaz ere; hortaz, ezin zaie erantzukizunik eskatu. COMPARTIR sozietateak datu faltsuak eman dituen erabiltzaileari atarira sartzea debekatzeko eskubidea du, Zuzenbideko gainerako egintzei kalterik egin gabe.

COMPARTIR sozietateak eskubidea du harremanetarako datuak (bereziki e-posta) Erabiltzailea eta COMPARTIR sozietatearen artean komunikatzeko erabiltzeko, eta ezin da hartu ezein kasutan komunikazio hau neurriz kanpoko postatzat, posta masibotzat edo publizitate-erauntsitzat

COMPARTIR doako zerbitzua da erregistratutako kideentzat, eta jakin badakizuenez, xedea da ibilbide edo antzeko bidaia egin nahi duten erabiltzaileak harremanetan jartzea on line. Mota honetako zerbitzu bat mantentzeak eta kudeatzeak kostu bat du, eta Erakunde Publikoei eta autoa partekatzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten Erakunde pribatuei ASP (Aplication Service Proveidor) formatuan egindako salmentaren bidez ordaintzen da; hortaz, ez da bidali behar sustapenik, eskaintzarik edo e-postarik erabiltzaileei.

Bidaia partekatzeko eskaerei erantzunez gure zerbitzuko e-posta automatikoak jaso nahi ez badituzu kideen atalera joan behar duzu eta dituzun bidaia aktibo guztiak ezabatu beharko dituzu.

Zure datu pertsonalak aldatzeko sar zaitez hemen: Nire datuak eta zure bidaia aktiboak baliogabetzeko sartu hemen: Nire bidaiak

Zure bidaien egoeran aldaketarik ez baduzu egiten, e-posta automatikoak edo beste erabiltzaile batzuenak jasoko dituzu, orain arte bezala.

MERKATARITZA JARDUERA

Atari honen merkataritza-jarduera nagusia da COMPARTIR SL sozietatearen edo besteren produktu edota zerbitzuei buruzko informazioa ematea, aurkeztea eta euskarri ematea.

Atariaren bidez aurkeztutako beste batzuen produktu edota zerbitzuei dagokienez, COMPARTIR sozietateak ez du erantzukizunik hartzen fabrikazio, komertzializazio, emate edo salmenta baldintzen inguruan.

www.compartir.org atarian egon daitezkeen produktu edota zerbitzuen merkataritza-salerosketak urtarrilaren 15eko Txikizkako Merkataritzaren Antolaketari buruzko 7/1995 Legean eta 2/1996 Lege Organikoan aurreikusitako xedapenei, eta Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuen Legeak (34/2002, uztailaren 11koa) aurreikusitakoei lotuko zaizkie. Horiei jarraituz, erosleak uko egin diezaioke kontratuari zazpi eguneko epean, produktua edo zerbitzua jasotzen denetik zenbatzen hasita. Gero, zenbatekoa osorik itzuliko zaio, betiere produktua egoera egokian eta jatorrizko bilgarrian badago. Itzulketaren gastuak erosleak ordainduko ditu.

Atari honetan agertzen diren prezioak eta tarifak ofizialki indarrean daudenak dira. Horiek eguneratzean akatsik edo gorabeherarik gertatzekotan, saltzaileak COMPARTIR sozietateari eskaera bidaltzeko unean dauden prezio edo tarifak ezarriko dira.

Produktu eta zerbitzuen eskaintza izakinak bukatu artei zango dira erabilgarri.

Prezioak saltzaileak ezarritako legezko indarreko monetan adieraziko dira.

Pezetetan edo Eurora gehitutako Europar Batasuneko herrialdeen legezko beste edozein monetatan adierazitako kopuruak Eurotan adierazi beharko dira.

ERANTZUKIZUNA

COMPARTIR sozietateak edota COMPARTIR sozietatearen zerbitzuak bere Webean esteka baten bidez jartzeko hartu dituen edozein enpresa edo erakundeak ez du izango erantzukizunik pasahitzen behar ez bezalako erabileretan, ezta erabiltzaileek Zerbitzura sartzeko emandako datuen faltsutasunean.

Para ser usuario de este servicio, habrá de tenerse la mayoría de edad.

El Ayuntamiento no se hará responsable de los daños de toda clase derivados de las conductas de los usuarios de este servicio.

Será responsabilidad exclusiva del usuario que ofrece el vehículo de transporte, estar al corriente de todos los seguros y permisos pertinentes.

Debekatuta dago atari honetan ondorengo informazioak edo iritziak ematea:

  1. 1. Sexu-, arraza- edo erlijio-diskriminazioa aipatzen edo bultzatzen dutenak, edo Espainiako Konstituzioak eta gainerako legediak onetsitako oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak urratzen dituztenak.

  2. 2. Legez kontra jardutera eragin edo bultzatzen dutenak.

  3. 3. Zehatzak ez izateagatik, anbiguoak, gehiegizkoak edo hutsunerik izateagatik ondorio okerretara eramaten dutenak.

  4. 4. Antsietate edo beldur egoera onartezin batera eragiten edo eragin ahal dutenak.

  5. 5. Edozein pertsona jarduera arriskutsuetan, edo osasunari eta oreka psikikoari erasotzen dioten jardueretan nahastera eragiten edo bultzatzen dutenak.

  6. 6. Legezko arauak edo arauzkoak betetzen ez dituztenak komunikazioaren sekretuaren, jabetza intelektualaren, ohorerako eskubidearen eta norberaren edo familiakoaren intimitate-eskubidearen inguruan, edota produktu edota zerbitzuen izaeran ezar daitekeen bestelako xedapenaren inguruan.

  7. 7. Informazio faltsua, erdi edo eguneratu gabea dutenak.

  8. 8. Legez kontrako, indarkeriazko, pornografiko edo laidogarriak diren elementuak, edukiak, mezuak, formatuak, produktuak edota zerbitzuak eramaten dituztenak.

ATARIAN DAUDEN ZERBITZUEN ERABILERA

Erabiltzaileek xede horretarako aurreikusitako baldintzen arabera erabiliko ditu Atarian dauden zerbitzuak.

Erabiltzaileek doako zerbitzuak ez erabiltzeko konpromisoa hartzen dute (norberaren orrialdeak, doako posta, etab.), publizitate-helburua badute, eta norberarena ez den beste erabilerarako badira.

Halaber, erabiltzaileek doako zerbitzu horiek Interneten erabiltzeko eta egoteko dauden arauak urratu gabe erabiliko dutelako konpromisoa hartzen dute. Adibidez, ez dute eskatu gabeko mezurik bidaliko, eta ez dute izango erabiltzaileentzat gogaikarriak edo kaltegarriak diren portaera edo jarrerarik.

COMPARTIR ez du erantzukizunik izango erabiltzaileek aurretik betetzen ez badute, eta eskubidea du zerbitzua eten egiteko norbaitek baldintza hauek behin berriz betetzen ez baditu. Hori, aurretik abisatu egin gabe egin dezake, COMPARTIR sozietatearen ustez ez betetzea aski larria bada.

Edozein iradokizun edo laguntzeko proposamena egiteko, bidali mezu bat control@compartir.org helbidera.

(c) Copyright COMPARTIR.

Debekatuta da osorik edo partzialki kopiatzea. Lege Oharra.